Gratis Nederlandstalige ebooks downloaden

Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk

Mondiale voetafdruk - Jan Juffermans, mondiale gebruiksruimte, duurzaamheid en mensenrechten Taal: Nederlands
Auteur(s): Jan Juffermans
Website: Janjuffermans.nl
Download (PDF) : Mondiale voetafdruk
Dit boek gaat over de benutting en de verdeling van de mondiale gebruiksruimte.
Dat is de ruimte op aarde, die biologisch productief is.
Die ruimte staat onder grote druk, qua kwantiteit en qua kwaliteit.
Dat komt door vele oorzaken, maar met name door allerlei gevaarlijke stoffen, door de alsmaar stijgende productie en consumptie en een snel groeiende wereldbevolking.
Dat die ontwikkelingen ernstige gevolgen hebben, voor ons en volgende generaties, is nog maar nauwelijks tot de meeste mensen doorgedrongen.

Helderziendheid bekeken

Helderziendheid bekenen - wetenschap, krachten, onderzoek Taal: Nederlands
Auteur(s): H.G. Boerenkamp
Website: Helderziendheid bekenen
Downloadpagina (PDF) : Helderziendheid bekenen

Wetenschappelijke parapsychologen zien weinig heil meer in de vermeende paranormale gaven van paragnosten, helderzienden en mediums.  Er wordt dan ook vrijwel geen serieus onderzoek meer gedaan naar personen die menen dat ze doelbewust helderziende ervaringen kunnen oproepen. Dit promotieonderzoek op dit terrein is nog steeds het meest omvangrijke.

Uitgangspunt bij het schrijven van dit boek was vooral dat nogal wat mensen veel meer gewicht lijken toe te kennen aan helderziende er- varingen  dan  gerechtvaardigd  is  op  grond  van  de  onderzoeks- resultaten.  Het Parapsychologisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit Utrecht, van waaruit dit boek tot stand  kwam,  had  evenveel  oog  voor  psychologische  als  voor  paranormale verklaringen van dergelijke ervaringenAutumn 2- 728 x 90


Disclaimer |  Cookiebeleid | Contact | Links
Copyright © 2009 - 2018 by P.Kort

ebook.gratis-downloaden.nu maakt gebruik van cookies. Bekijk het cookiebeleid.