Gratis Nederlandstalige ebooks downloaden

Wereld zonder arm en rijk

Wereld zonder arm en rijk - Lidwien Schuitemaker Taal: Nederlands
Auteur(s): Lidwien Schuitemaker
Website: lidwienschuitemaker.nl
Download (PDF) : Wereld zonder arm en rijk
Wereldwijd zijn miljarden mensen opnieuw slachtoffer van een financiële en economische crisis. Schuitemaker geeft in haar boek een kort overzicht van de oorzaken en gevolgen van de huidige crisis en draagt voorstellen aan hoe dit soort uitwassen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Zij beschrijft hoe het de mensheid vergaat als zij haar lot niet in eigen hand neemt maar overlaat aan een kleine rijke elite. Deze elite doet er alles aan andere geluiden dan het liberalisme uit de media te weren, en heeft met deze ideologie de bevolking murw gemaakt. Hierdoor voelde Schuitemaker zich genoodzaakt Wereld zonder arm en rijk te schrijven. Uitgeverij Filograph wil met deze uitgave een bijdrage leveren aan de opheffing van de oneerlijke verdeling van rijkdom.
Wereld zonder arm en rijk, gedrukte versie isbn 978-90-77913-14-7, 164 pagina’s, €25,- is te verkrijgen bij Uitgeverij Filograph. Het ebook, isbn 978-90-77913-15-4 is kosteloos te downloaden

Society 3.0

Society 3.0 is een hoopvol lees- en doeboek voor iedereen die zich realiseert dat onze huidige samenleving toe is aan een nieuw waardesysteem Taal: Nederlands
Auteur(s): Ronald van den Hof
Website: society30.com
Download (PDF), in ruil voor een tweet :  Society 3.0
Download (ePub), in ruil voor een tweet : Society 3.0
Society 3.0 is een hoopvol lees- en doeboek voor iedereen die zich realiseert dat onze huidige samenleving toe is aan een nieuw waardesysteem. Society 3.0 biedt visie en vraagt om visie. Alles in dit lekker leesbare boek draait om jou als wereldmens en jouw rol in Society 3.0, een aanlokkelijk perspectief.
Niet zomaar een boek, maar een verhaal dat zijn visie op waardevolle wederkerigheid tussen ondernemerschap en samenleving weergeeft.

Duurzame ontwikkeling is mensenwerk

Duurzame ontwikkeling is mensenwerk (gratis ebook) Taal: Nederlands
Auteur(s): Hans Buskes, Joost van Kasteren
Website: eburon.nl
Downloadpagina (ePub) : Duurzame ontwikkeling is mensenwerk
In 2050 telt de wereld 9 miljard mensen. De vraag naar energie en natuurlijke hulpbronnen stijgt navenant. Daarom is er geen alternatief voor duurzame ontwikkeling: duurzaamheid is geen keuze meer maar pure noodzaak. Dit ebook, dat tot stand kwam in de aanloop naar de VN-conferentie Rio+20 in juni 2012 in Rio de Janeiro, staat vol met initiatieven en tips die duurzame ontwikkeling helpen versnellen. Allemaal van Nederlandse bodem.Naast de 10 prioriteiten die dienen als inbreng voor Rio+20, opgehaald uit de Nederlandse samenleving, bevat het ebook 10 best practices op het gebied van duurzaamheid en 10 inspirerende initiatieven.

Tien westerse filosofen

Tien westerse filosofen Taal: Nederlands
Auteur(s): Meerdere
Website: nieuwezijds.nl
Downloadpagina (PDF) : Tien westerse filosofen
In Tien westerse filosofen passeren sleutelfiguren uit de filosofie de revue. Deskundigen van Nederlandse universiteiten gaan in op belangrijke aspecten van hun leven en werk, met als doel een algemeen publiek, studenten en scholieren een snelle maar vakkundige inleiding te bieden.

In tien hoofdstukken maakt de lezer op een aantrekkelijke wijze kennis met het - vaak zeer uitgebreide - oeuvre van Plato, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant, Hegel, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger en Lyotard. Vooral aan hun morele en ethische ideeën wordt veel aandacht geschonken. Op deze gebieden zijn hun gedachten van blijvend belang. Ze zijn voor ons nog steeds een bron van inspiratie of zelfkritiek, en dus uiterst actueel.

Mijn hemel! Wat gebeurt er op Aarde?

Mijn hemel! Wat gebeurt er op Aarde? Taal: Nederlands
Auteur(s): Jan Juffermans
Website: voetafdruk.eu
Download (PDF) : Mijn hemel! Wat gebeurt er op Aarde?
Wij mensen VRAGEN de laatste decennia veel meer van de aarde dan zij ons duurzaam kan blijven leveren. De aarde is door overvragen nu ernstig overbelast.Echt een VRAAGstuk dus. In feite HET vraagstuk voor het (over)leven van de mensheid.

Beeldschermkinderen

Beeldschermkinderen Taal: Nederlands
Auteur(s): Patti Valkenburg
Website: ccam-ascor.nl
Downloadpagina (PDF) : Beeldschermkinderen
Het boek Beeldschermkinderen van Patti Valkenburg  is gratis te downloaden via de CcaM-website.
Er zijn in de afgelopen decennia vele duizenden onderzoeken uitgevoerd op het gebied van kinderen en de media. Toch verkeren wetenschappers nog steeds in een beginfase wat betreft hun kennis over het gebruik, de voorkeuren en de effecten van media. Niet alleen omdat de media zich zo snel ontwikkelen, maar ook omdat kinderen, en vooral de allerjongsten, zo’n moeilijke doelgroep zijn om te onderzoeken. Dit boek biedt inzicht in de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek en de theorievorming over kinderen en de media.

Natuurlijke intelligentie

Natuurlijke intelligentie - Wim van de Grind Taal: Nederlands
Auteur(s): Wim van de Grind
Website: nieuwezijds.nl
Downloadpagina (PDF) : Natuurlijke intelligentie
Kunnen dieren denken? Hoe intelligent zijn ze? Hebben ze bewustzijn? Dit boek bespreekt de belangrijkste bevindingen van onderzoek naar intelligente systemen en het zenuwstelsel als basis van mentale processen.Het boek is bedoeld voor iedereen die enig inzicht in de filosofische aspecten van diergedrag wil verwerven, of zich interesseert voor biologische ingangen in vakgebieden als filosofie, kunstmatige intelligentie of psychologie.

We the Web

We the web - De herovering van het leven op de hectiek Taal: Nederlands
Auteur(s): Sander Duivestein en Jaap Bloem
Website: frankwatching.com
Download (PDF - in ruil voor een tweet ) : We the Web
De hoeveelheid data op het web neemt razendsnel toe. Samen vullen we het web met updates, berichten en informatie. Maar wat betekent dit voor gebruikers? Wat kunnen we met al die ‘Big Data’? En hoe zal het web zich verder gaan ontwikkelen? In het Trendrapport ‘We The Web’ gaan auteurs Sander Duivestein en Jaap Bloem in op de fases in de ontwikkeling van het World Wide Web, en wat dit betekent voor de toekomst.

Gecijferdheid

Gecijferdheid - Ook voor mensen zonder wiskundeknobbel Taal: Nederlands
Auteur(s): Pieternel van Oers
Website: sg.uu.nl
Download (PDF) : Gecijferdheid
Dit eBook laat zien dat wiskunde niet alleen maar met cijfers te maken heeft maar ook op heel veel leuke dingen van toepassing is. Bovendien is het voor niemand te laat om de boeiende kanten van wiskunde te ontdekken.
Ook voor mensen zonder wiskundeknobbel.

Kettingreactie 'Zijn wij ons brein ?'

Zijn wij ons brein ? Taal: Nederlands
Auteur(s): Studium Generale Universiteit Utrecht
Website: sg.uu.nl
Downloadpagina (PDF) : Kettingreactie 'Zijn wij ons brein ?'
Dick Swaab ontketende met zijn bestseller Wij zijn ons brein in 2010 een verhit wetenschappelijk en publiek debat over hersenen, lichaam en geest. Een discussie met grote implicaties voor de wetenschap en ons mensbeeld.Verschillende docenten en hoogleraren beantwoordden een aantal vragen over hun vakgebied in relatie tot het brein. Zij reageren in de bundel op vragen over de vrije wil, brein, lichaam en geest - en op elkaar.


Autumn 2- 728 x 90


Disclaimer |  Cookiebeleid | Contact | Links
Copyright © 2009 - 2018 by P.Kort

ebook.gratis-downloaden.nu maakt gebruik van cookies. Bekijk het cookiebeleid.