Gratis Nederlandstalige ebooks downloaden

Leven in Genade

Leven in Genade - Robert van Mierlo Taal: Nederlands
Auteur(s): Robert van Mierlo
Website: leveningod.nl
Downloadpagina (  PDF ): Leven in Genade
Gods Waarheid is anders dan die van mensen. Wij denken vaak zwart-wit. Of het is waar of het is niet waar. Maar wat is waarheid? In Gods waarheid kunnen soms twee tegenovergestelde menselijke waarheden naast elkaar bestaan. Dat is Genade. Genade overstijgt het oordeel en is groter dan het
oordeel. Genade is groter dan goed of fout.
Dit boekje neemt je mee in de openbaring die Robert van Mierlo heeft ontvangen over de liefde van God die zo groot is dat we het ons niet kunnen voorstellen. De betekenis van het woord 'genade' is veel dieper en rijker, groter en mooier dan wat onze eerste gedachte vaak is.

Bijbel-energie

Bijbel-energie - Robert van Mierlo Taal: Nederlands
Auteur(s): Robert van Mierlo
Website: leveningod.nl
Downloadpagina ( PDF ) : Bijbel-energie
Als je eenmaal enkele bijzondere Godservaringen zoals ik hebt gehad met de Bijbel dan wordt het een kostbaar boek. Er is geen boek zo zuiver en puur als de Bijbel. De energetische waarde is goddelijk. De Bijbel is meer dan een boek. Iedereen kan dat ervaren.
In dit boekje help ik je aan een aantal sleutels om de Bijbel energetisch te ervaren en de Bijbel als een belevingsboek te gaan lezen waarin je God kunt ontmoeten en je geestelijk letterlijk kunt opladen via de energie die de Heilige Geest via het Woord aan je overbrengt.
Het boekje bevat een overzicht van de geestelijke opbouw van de Bijbel en praktische achtergrondinformatie om de Bijbel beter te begrijpen.

De grote uitwisseling

De Grote Uitwisseling Taal: Nederlands
Auteur(s): Don Mance
Website: smashwords.com
Download pagina ( Meerdere formaten ) :  De grote uitwisseling
Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hier is de Grote Uitwisseling in een notendop: We ontmoeten Jezus aan het kruis en geven onszelf volledig aan Hem over. Het is moeilijk voor het menselijk verstand om te bevatten dat God van ons houdt niet om wat we doen, hetzij goed of kwaad, maar los van alles wat we doen.

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Taal: Nederlands
Auteur(s): Onbekend
Website: benikweluitverkoren.nl
Downloadpagina (PDF) :  Ben ik wel uitverkoren?
Misschien worstel jij wel met die vraag. Misschien zou jij graag een kind van God willen zijn, maar je weet niet of dat wel voor jou is. Misschien denk je dat het geen zin heeft om erom te bidden als je toch niet uitverkoren bent. Misschien wil je graag geloofszekerheid, maar blijf je zo twijfelen en ben je bang dat jij jezelf zal bedriegen voor de eeuwigheid. Misschien ben je bang dat je voor eeuwig verloren zal gaan omdat je niet tot de uitverkorenen behoort, of denk je dat je moet wachten totdat God jou bekeert.

Wij kunnen de aarde helen

Wij kunnen de aarde helen - Robert van Mierlo Taal: Nederlands
Auteur(s): Robert van Mierlo
Website: leveningod.nl
Downloadpagina (PDF & ePub) : Wij kunnen de aarde helen
Het wordt tijd dat we met elkaar weer gaan geloven in een mooie wereld. Een innerlijke overtuiging dat er hoop is voor onze aarde geeft ons kracht om te werken aan een betere wereld. Alle negatieve berichten over oorlogen, kernwapens, opwarming aarde, economische crisis, pandemie, zure regen, stijgende zeespiegel, door smeltend poolijs, dreigende machtsytstemen enz enz. kunnen ons verlammen om helemaal niks meer te doen en gelaten alles over ons heen te laten komen. Dit boekje toont aan aan dat God wil dat we ons gaan inzetten voor een liefdevolle en gezonde wereld voor ons en ons nageslacht. Jezus heeft ons gaven gegeven en heeft ons Zijn Heilige Geest gegeven om alle problemen samen met God op te lossen.
Nog meer gratis boeken van Robert van Mierlo downloaden...

Voorspoed

Voorspoed, De Vader wil Zijn kinderen zegenen

Taal: Nederlands
Auteur(s): Henri Hüpscher
Website: holyhome.nl
Download (PDF) : Voorspoed
De Vader wil zijn kinderen zegenen, God wil Zijn kinderen overvloedig zegenen. Toch Zijn er veel van Zijn kinderen die dat moeilijk vinden om te accepteren. In deze studie laat ik vanuit de Bijbel zien hoe een geweldige Gever Hij is, hoe wij van Hem kunnen ontvangen en hoe ook wij gevers kunnen zijn. Een bijbelstudie door Henri Hüpscher"

Het Gouden Kalf

Het Gouden Kalf - ds. H.G. Koekkoek Taal: Nederlands
Auteur(s): ds. H.G. Koekkoek
Website: hetlichtdeslevens.nl
Download (ePub) : Het Gouden Kalf
Toen de Israëlieten in de woestijn waren en Mozes geruime tijd op de berg was en het volk alleen gelaten had, is er iets bijzonders gebeurd dat te maken had met een gouden kalf. Veel mensen kennen deze geschiedenis oppervlakkig. Men kent het verhaal. Maar waarom het nu eigenlijk ging, weet men niet.
Hier kunt u lezen wie het waren die uiteindelijk de aanstokers waren om een gouden kalf te maken. U kunt lezen over afgoderij en zwarte magie, zoals indertijd in Egypte bedreven werd. U leest zelfs over twee belangrijke tovenaars, die wij later in het Nieuwe Testament ook tegenkomen: Jannes en Jambres. Wat wilden deze mensen nu eigenlijk toen ze aan Aäron om een gouden god vroegen?
Terwijl de mensen goud moesten inleveren om het gewenste doel te kunnen bereiken, hebben de vrouwen hieraan klaarblijkelijk niet meegedaan. Het beeld van het gouden kalf lijkt haast 'zo maar' uit het vuur gekomen te zijn. Wat moeten we ons daarbij indenken? Wat voor feest wilden de mensen bij het gouden kalf vieren?

De christen en de wet

De christen en de wet - Ger de Koning Taal: Nederlands
Auteur(s): Ger de Koning
Website: oudesporen.nl
Download (PDF) : De christen en de wet
Het onderwerp 'De christen en de wet' raakt het leven van de overtuigde en betrokken christen tot in het diepst van zijn wezen. Hoe je ook over dit onderwerp denkt, als je je leven als christen serieus neemt, kun je er niet aan voorbij gaan. Als het gaat om de vraag: Hoe is de verhouding van de christen tot de wet in het praktisch leven? Dan constateren we twee opvattingen. Er zijn christenen die de wet zien als het ons opgelegde gebod dat we uit dankbaarheid voor de verlossing hebben te volbrengen. Er zijn ook christenen die de wet beschouwen als niet geldend voor de christen; zij willen leven op grond van genade alleen.

Woorden van Eeuwig Leven

Woorden van Eeuwig Leven Taal: Nederlands
Auteur(s):  R. Brinkman
Website: bijbelcollege.nl
Download (PDF) : Woorden van Eeuwig Leven
Hoe is het toch mogelijk, dat veel mensen in Nederland en andere westerse landen die zich uitgeven voor Christen woedend, gewoonweg ziedend, kunnen worden wanneer we het Woord van God, ook de basis van hun geloof zou je denken, openen? Dat zij, in plaats van Gods Woord, liever Nietzsche, Bonhoeffer, Kuitert, allerlei filosofen, enz. citeren en volgen? Dat zij liever hun eigen gedachten volgen; hun definitie van “waar God aan moet voldoen” of “wat God ten diepste betekent”…?

Maar laten we wel eerlijk zijn: niemand is hier vrij van. En daarom is het voor iedereen belangrijk te weten hoe Gods Woord hierover spreekt!

Goed Nieuws

Goed Nieuws Taal: Nederlands
Auteur(s): Goed Nieuws
Website: heelgoednieuws.nl
Download (PDF) : Goed Nieuws
Komt het volgende jou bekend voor?…..Heb je je weleens afgevraagd of er meer is tussen hemel en aarde? Is het leven meer dan opstaan, naar school gaan of werken, eten, slapen en dan weer opstaan? Misschien heb je voldoening proberen te vinden in allerlei soorten relaties, religie, of misschien zelfs in drank of drugs …. maar met weinig resultaat. Misschien ben je, ondanks familie, vrienden en kennissen, wel heel erg eenzaam. Of misschien hoop je op meer in dit leven en ben je nog steeds op zoek naar een beetje geluk voor jezelf. In het goed nieuws e-boek  krijg je dingen te lezen die je misschien nog nooit op deze manier hebt gehoord. Kortom, kort en krachtige levensprincipes die jou kunnen helpen om betere beslissingen te maken om het beste uit je leven te halen.


Boeken algemeen


Disclaimer |  Cookiebeleid | Contact | Links
Copyright © 2009 - 2018 by P.Kort

ebook.gratis-downloaden.nu maakt gebruik van cookies. Bekijk het cookiebeleid.