Gratis Nederlandstalige ebooks downloaden

Beeldende kunst filosofie

Beeldende kunst filosofie

Taal: Nederlands
Auteur(s): Gabor Lodi, Lidwien Schuitemaker
Website: gaborlodi.nl
Download ( PDF ):  Beeldende kunst filosofie

Beeldende kunsten zijn door de geschiedenis heen verschillend gewaardeerd, maar zelden los van de andere kunsttakken op hun eigenschappen bestudeerd. Beeldende kunstwerken kenmerken zich door een aantal basiselementen, waaronder materiaal, lijn en kleur, en onderscheiden zich hiermee wezenlijk van de andere kunsttakken. Via basiselementen zijn beeldende kunstwerken eenvoudig te analyseren, los van speciale kennis over kunsthistorische en maatschappelijke aspecten.
Naast de vraag wat beeldende kunsten zijn, komt in deze studie aan de orde hoe criteria op dit terrein tot stand komen en hoe relatief deze zijn. De probleemstellingen worden bestudeerd vanuit filosofisch- esthetisch gezichtspunt en vanuit het beeldende kunstobject zelf.

Kunst is een van de maatschappelijke gebieden waar de mens werkzaam is, en zijn ervaringen en ideeën kan uiten. Door middel van kunst kan de mens zijn interpretatie van de wereld op een specifieke manier, door het maken van kunst producten, verwerkelijken.  In  kunst  komt  niet  alleen  de  individuele interpretatie,  maar  ook  het  maatschappelijke  ontwikkelingsniveau  in  zijn  algemeenheid  naar  voren,  op  een  tot  de zintuigen `sprekende' manier.
Deze studie is ontstaan uit een combinatie van onderzoek van de filosofie, esthetica,  beeldende  kunsten  en  kunstgeschiedenis. In  deze  studie  zal  met  verschillende  opvattingen  over  oordeelsvorming  in  de kunsten, de discussie worden aange gaan over de vraag hoe oordelen tot stand komen,  en  zal  getracht  worden  aan  te  tonen  dat  maatstaven  ter  beoordeling  van  beeldende kunstwerken  relatief,  afhankelijk  van  maatschappelijke  factoren  en veranderingen  hierbinnen,  maar  niet  subjectief  van  aard  zijn.


Naar kunst kijken

Naar kunst kijken - Ruud van Capelleveen Taal: Nederlands
Auteur(s): Ruud van Capelleveen
Website: gratisaanbiedingen.nl
Downloadpagina ( PDF ):  Naar kunst kijken
Vijftig korte geïllustreerde verhalen van Ruud van Capelleveen over opmerkelijke kunstwerken. Hij bewerkte hiervoor een aantal artikelen die hij eerder op CultuurArchief.nl publiceerde. Deze selectie werd uitgebreid met enkele museumaanwinsten.

Voor de uitgave Naar kunst kijken koos Ruud van Capelleveen steeds een kunstwerk als vertrekpunt. Hij vertelt u waarom dit kunstwerk zo bijzonder is en kleedt zijn verhaal in met bijzonderheden en anekdotes uit het leven van de kunstenaar. Hierdoor krijgt u inzicht in de keuzes die de kunstenaar nam en kunt u het kunstwerk beter plaatsen. Andere schilderijen, zoals de Executie van Maximiliaan door Eduard Manet, hebben ook een historische waarde. In die gevallen legt de auteur de historische achtergrond uit en begrijpt u beter wat u ziet.

Verdwalen in verhalen van mensen met speciale wensen

Verdwalen in verhalen Taal: Nederlands
Auteur(s): Toinette Loeffen
Website: kunstinclusief.nl
Downloadpagina (PDF) : Verdwalen in verhalen van mensen met speciale wensen
Deze verhalenbundel is een deelpublicatie van Kunst Inclusief: een project waarin werd onderzocht hoe mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de kunstbeoefening en welke veranderingen dat vraagt bij de professionals, instellingen en centra die zich bezighouden met zorg en kunstbeoefening. De bundel is bestemd voor allen die willen bijdragen aan het verbeteren van de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor deze doelgroep.

Kunst en ondernemen

Kunst en ondernemen Taal: Nederlands
Auteur(s): Han Dirkx
Website: dekunstbv.nl
Downloadpagina  (PDF) : Kunst en Ondernemen 
Eerste GRATIS e-book voor Kunstenaars over Kunst en Ondernemen? In het e-book ‘Kunst en Ondernemen’ zijn uitvoerig de 9 stappen beschreven die de schrijver ontwikkeld heeft voor kunstenaars die ook zakelijk succesvol willen zijn of ook eens een werk willen verkopen. Zonder hun vrijheid en de passie voor kunst te verliezen. Het e-book bevat tips en tricks die direct toepasbaar zijn voor elke kunstenaar.

De kleine Vasari

De kleine Vasari - Hans Keuning Taal: Nederlands
Auteur(s): Hans Keuning
Website: vasariklein.nl
Downloadpagina  (PDF en ePub) : De kleine Vasari
De levens van de grootste schilders, beeldhouwers en architecten - van dit standaardwerk is nu in een verkorte en vereenvoudigde vorm een hertaling gemaakt door Hans Keuning. Veel afbeeldingen zijn toegevoegd, die de tekst kunnen verduidelijken. Deze digitale uitgave is vrij te downloaden en kan daarmee voor kunstgeïnteresseerden van belang zijn om bij zich te hebben op Ipad of E-reader tijdens kunstreizen.

  • 1

Boeken algemeen

Disclaimer |  Cookiebeleid | Contact | Links
Copyright © 2009 - 2018 by P.Kort

ebook.gratis-downloaden.nu maakt gebruik van cookies. Bekijk het cookiebeleid.