Verhalenbundel Zorg en Dwang

Verhalenbundel Zorg en Dwang Taal: Nederlands
Auteur(s): vilans.nl
Website: vilans.nl
Downloadpagina ( PDF, online ) : Verhalenbundel Zorg & Dwang – Praktijkverhalen uit de thuiszorg  ( 50 MB )
Wat zij de implicaties van de wet Zorg & Dwang voor de thuiszorg? En wat is de stand van zaken is ten aanzien van onvrijwillige zorg in de thuiszorg? Hiervoor heeft vilans ervaringen opgehaald bij thuiszorgmedewerkers. Een selectie hiervan bundelden ze in een boekje vol sprekende verhalen die een beeld schetsen waar deze medewerkers tegenaan lopen als het gaat over optimale vrijheid voor de cliënt in de thuissituatie. De verhalen laten zien dat zorg thuis vaak complex is, dat thuiszorgmedewerkers veel verantwoordelijkheid ervaren en dat de dilemma’s lastig zijn.

Ons geld op de bank is niet (meer) van ons

Ons geld op de bank is niet meer van ons Taal: Nederlands
Auteur(s): Rob Vellekoop
Website: delangemars.nl
Downloadpagina (  ePub ) :  Ons geld op de bank is niet meer van ons
Waarom is Ons geld niet (meer) van ons?
 
Dat is de kern van de zaak. Ons geld is nooit van ons geweest. Bijna iedere euro die ter beschikking staat is uitgegeven als een schuldbekentenis aan de bank. Dit geld is met een boekhoudkundige handeling gemaakt door een bank op het moment dat de bank geld uitleent. Naast dit digitale geld is er chartaal geld: bankbiljetten en munten die samen ongeveer 5% vormen van de geldomloop. Deze 5% is door De Nederlandsche Bank uitgegeven. De overige 95% is door de bank als schuld uitgeleend en op die manier in omloop gebracht.

Inhoud:
1. Waarom is Ons geld niet van ons?
2. Waarom is het zo belangrijk dat Ons geld niet van ons is?
3. Waarom ontkennen particuliere banken dat zij geld maken?
4. Hoe is het banken gelukt om eeuwenlang geld te mogen scheppen?
5. Waarom betaalt de overheid jaarlijks 8 miljard rente aan banken?
6. Hoe groot is de aanslag van de rente op onze portemonnee?
7. Wie heeft de werkelijke macht in handen?
8. Op welke manier bepaalt de bank de woonlasten?
9. Zorgt De Nederlandsche Bank voor een veilig betalingsverkeer?

Mediawijsheid op de Basisschool

Mediawijsheid op de Basisschool

Taal: Nederlands
Auteur(s): onder redactie van Remco Pijpers en Nicole van den Bosch
Website: mijnkindonline.nl
Download pagina ( PDF ) :  Mediawijsheid op de Basisschool
'Mediawijsheid op de Basisschool - succesverhalen van 21 leerkrachten'. Is een gratis online uitgave, van Kennisnet en Mijn Kind Online.

De wereld verandert snel, en de media ook. Ouders staan daardoor voor nieuwe opvoeduitdagingen, scholen ‘moeten’ veranderen. Deze digitale revolutie, die maar voortduurt, veroorzaakt de nodige discussie. Leidt schermgebruik tot digitale dementie? Moeten we kinderen leren programmeren op de basisschool?

In die veranderende wereld proberen wij, zonder altijd alles goed te weten, kinderen verstandig met media om te laten gaan. We maken ze mediawijs. We leren ze media in te zetten om hun doelen te bereiken, zonder zichzelf en anderen schade te berokkenen. Maar hoe doe je dat? Ook daar voeren we nog steeds discussie over. Wat is mediawijsheid nou precies? En wat moeten kinderen leren om goed te functioneren in de multimediale samenleving?

In het boek ‘Mediawijsheid op de basisschool’ geven 21 leerkrachten antwoord op die vragen. Ze gebruiken media als een middel om hun lessen te verrijken, maar ze leren hun leerlingen ook media te begrijpen, positief te gebruiken en risico's het hoofd te bieden. Hun succesverhalen laten zien hoe rijk ons onderwijs is, en dat er goede vakmensen zijn die met hun tijd meegaan.

Thuis in een onbegrijpelijke wereld

Thuis in een onbegrijpelijke wereld Taal: Nederlands
Auteur(s): J. Keesom
Website: kennispleingehandicaptensector.nl
Download pagina ( PDF ) :  Thuis in een onbegrijpelijke wereld
Mensen met autisme en een verstandelijke beperking hebben een eigen plek nodig waar ze zich thuis voelen, van het leven genieten en zich van hun beste kant laten zien. Een plek waar ze optimale professionele begeleiding krijgen, afgestemd op hun individuele behoeften en mogelijkheden én op de gevolgen van het autisme en de verstandelijke beperking.

Het geven van die begeleiding vraagt veel van beroepskrachten. Niet alleen een grote betrokkenheid en inzet, maar ook kennis van zaken en praktische vaardigheden. Dit werkboek helpt daarbij.

Werken aan de robotsamenleving

Werken aan de robotsamenleving Taal: Nederlands
Auteur(s): Rathenau Instituut - Est, R. van & L. Kool (red.)
Website: tno.nl
Downloadpagina (PDF) : Werken aan de robotsamenleving
De robotsamenleving. Hoe gaan we daar als samenleving mee om?

De arbeidsmarkt zal steeds meer beïnvloed worden door robots. We staan voor een technologische revolutie en moeten ons afvragen hoe we daar als samenleving mee omgaan. Dat is in het kort de samenvatting van het rapport 'Werken aan de robotsamenleving: visies en inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie en werkgelegenheid'.   Het onderzoek laat zien dat informatietechnologie, zoals robots en internet, bijdraagt aan de groei van arbeidsproductiviteit.


De toekomst van werk

De Toekomst Van Werk Taal: Nederlands
Auteur(s): Meerdere
Website:  intermediair.nl
Downloadpagina ( PDF ) : De Toekomst Van Werk
Hoe en waar werken we in 2025? We spraken met deskundigen die hun licht laten schijnen over de kansen in tien sectoren en begroepsgroepen. Hoewel de toekomst tot op de komma voorspellen een lastige kwestie blijft, is in deze bundeling van artikelen wel een aantal grote lijnen te zien waar hoogopgeleiden rekening mee moeten houden in hun carrière. Voortdurend (bij)leren, je talenten flexibel inzetten en disciplines combineren zijn de belangrijkste.

Duidelijk is ook dat informatietechnologie een niet te onderschatten motor en facilitator van verandering is in echt alle sectoren en beroepen. Van drones in de logistiek tot robots in de zorg, en van blockchaintoepassingen in de financiële wereld tot het digitale loket bij een gemeente. Als we over tien jaar terugkijken ben ik er zeker van dat er hele grote veranderingen hebben plaatsgevonden die we niet hebben zien aankomen in deze bijdragen. Aanpassingsvermogen is daarom misschien wel een van de belangrijkste voorwaarden voor succes op de arbeidsmarkt.

Transities: tussen hoop en vrees

e-book Transities: tussen hoop en vrees Taal: Nederlands
Auteur(s): Meerdere
Website:  dewijkin.nl
Downloadpagina ( PDF ) : Transities: tussen hoop en vrees
Lectoren van de Hogeschool van Rotterdam, Viaa Hogeschool Zwolle en de Hanzehogeschool Groningen geven in het e-book “Transities: tussen hoop en vrees” hun visie op de kansen en valkuilen die de transities in het sociale domein met zich meebrengen. In het gratis e-book, dat uitgegeven is door De wijk in!, stelt Dr. Toby Witte, lector Maatschappelijke Zorg aan de Hogeschool Rotterdam in het eerste hoofdstuk dat – hoewel er zeker kansen liggen – de overheid onvoldoende lering heeft getrokken uit ervaringen in het verleden. Volgens hem is het buurt- en wijkgericht werken immers niets nieuws. Er lijkt weinig of geen sprake van “beleidsleren” onder beleidsmakers en sociale professionals, waardoor er steeds opnieuw in oude valkuilen getrapt dreigt te worden. Zo heeft onderzoek in het verleden aangetoond dat hechte buurtgemeenschappen, waarin mensen volgens gedeelde normen en waarden samenleven, een mythe blijkt. Desalniettemin gaan veel gemeentes daar wel nog steeds van uit wanneer ze beleid maken.

Scholen om van te leren

Scholen om van te leren - Frans Schouwenburg Taal: Nederlands
Auteur(s): Peter Olsthoorn
Website:  kennisnet.nl
Downloadpagina ( PDF ) : Scholen om van te leren
Kennisnet lanceert boek met schoolportretten van vernieuwers met lef. Auteur is Frans Schouwenburg, expert onderwijsvernieuwing bij Kennisnet. Hij vraagt met dit boek aandacht voor de gedurfde initiatieven van deze scholen en wil het onderwijs inspireren en laten zien hoe deze vernieuwende scholen maatwerk voor individuele leerlingen realiseren.
In dit boek laten acht scholen zien dat het anders kan. Ze ontwikkelden vernieuwende onderwijsconcepten.   Deze scholen laten zien dat het binnen de wettelijke grenzen mogelijk is om de draai te maken van een leerling die  in het systeem moet passen, naar een systeem dat zich aan de belangen van het kind aanpast

Online fondsenwerving 2.0

Online fondsenwerving 2.0 Auteur(s): Jordan van Bergen
Taal: Nederlands
Website: jordanvanbergen.nl
Downloadpagina ( PDF, online ):  Online fondsenwerving 2.0
Fondsenwervers die dit boek lezen willen vaak hun kennis over online fondsenwerven via internet uitbreiden omdat ze geloven in de vele mogelijkheden die het werven van fondsen via internet biedt. In dit boek worden tools aangedragen en de online kanalen die benut kunnen worden besproken om zo de non-profit organisatie waarvoor je werkt breed te laten inzetten op online fondsenwerven via internet. Budget maakt het allemaal een stuk makkelijker maar zou niet gaaf zijn om juist zonder of met weinig budget een fantastisch resultaat te halen? Dit gratis boek hoopt hieraan een bijdrage te leveren om zo fondsenwervers creatieve acties te laten bedenken. Via een concreet stappenplan in dit boek krijgen fondsenwervers tips en tools  waarmee een belangrijke basis wordt gelegd voor het opzetten en uitvoeren van  online fondsenwervende acties.

De ondernemende burger

De ondernemende burger De woelige wereld van lokale initiatieven Taal: Nederlands
Auteur(s): Ham, M. ,  Meer, J. van der
Website: movisie.nl
Downloadpagina (PDF) :  De ondernemende burger
Het fenomeen 'burgerinitiatief' maakt de tongen los. Sommigen zien een nieuwe democratie gloren, anderen ontwaren vooral uitbuiting van vrijwilligers. Marcel Ham en Jelle van der Meer werpen een blik achter de schermen van een twaalftal burgerinitiatieven. Wie zijn die ondernemende burgers die onbetaald een buurthuis runnen, een zwembad overnemen of een zorgcoöperatie beginnen? Wat is hun motivatie, wat presteren ze en hoe komen ze aan geld? En hoe onafhankelijk zijn ze van de overheid? Dit boek is een kritisch onderzoek naar de woelige wereld van de lokale initiatieven. Met verhalen die inzicht en verdieping geven.


Goedkope eBooks, literatuur en romans :


Disclaimer |  Cookiebeleid | Contact | Links
Copyright © 2009 - 2017 by P.Kort

ebook.gratis-downloaden.nu maakt gebruik van cookies. Bekijk het cookiebeleid.