Talent ontwikkeling met wetenschap en techniek

Talent ontwikkeling met wetenschap en techniek Taal: Nederlands
Auteur(s): Hanno van Keulen en Yvette Sol
Website: kiddo.net
Downloadpagina (PDF) : Talenontwikkeling met wetenschap en techniek

Kinderen sprankelen. Kinderen hebben de toekomst. De basisschoolleerlingen van nu zijn de volwassenen van morgen, die onze wereld gaan gebruiken en bewaren. Wanneer we stimuleren dat kinderen zich op jonge leeftijd oriënteren op deze wereld en hun talenten om met de wereld om te gaan, dan hebben we daar allemaal plezier van.

Daag kinderen uit hun techniektalent te ontwikkelen. Kinderen hebben een natuurlijke drang om de wereld te ontdekken. Techniek is hét middel om ze daar een handje bij te helpen. En daarom mag er voor wetenschap en techniek best meer aandacht zijn, ook wanneer het om jonge kinderen gaat.

Dit boek, de titel zegt het al, gaat over talent ontwikkelen met wetenschap en techniek. Wetenschap en techniek is belangrijk, omdat onze wereld een materiële wereld is, vol met de producten en processen van wetenschap en techniek. Als mondige burgers zullen kinderen straks beslissen over nieuwe ontwikkelingen. Als bewoners van deze wereld zullen ze allerlei nieuwe technologie meemaken, gebruiken en willen begrijpen. Een groot aantal kinderen zal een beroep kiezen waarin wetenschap en techniek een bepalende rol speelt. Voor voeding, gezondheidszorg, wonen, transport en communicatie zijn we straks allemaal afhankelijk van hen.

Te weinig kinderen, en zeker te weinig meisjes, kiezen opleidingen in deze richting. Dat is niet goed voor onze economie, omdat vele vacatures niet vervult worden. Het is ook niet goed voor onze cultuur, omdat belangrijke inzichten en manieren van denken niet worden doorgegeven. En we doen onze kinderen tekort omdat een deel van hun talenten niet ontwikkeld wordt.


Change is Cool

Change is Cool Taal: Nederlands
Auteur(s): MuConsult, XTNT en &Morgen
Website: verkeersnet.nl
Download (PDF) : Change is Cool
Wat is er voor nodig niet-fietsers aan op de fiets te krijgen? Langzamerhand wordt daar steeds meer over bekend. Voor het E-book Change is Cool is bij 15 fietsstimuleringsprojecten uit het Beter Benuttenprogramma onderzocht op welke manier zij aan de slag zijn gegaan.

In het E-book beschrijven deskundigen van MuConsult, XTNT en &Morgen hoe je de juiste doelgroep traceert, welke triggers effectief werken, hoe je de organisatie op poten zet en hoe je ervoor zorgt dat de mensen ook na afloop van een campagne blijven fietsen.

Eén van de lessen die uit het e-boek te leren is, is dat enthousiastelingen de kar moeten trekken. Dat geldt zoals voor de organisatoren van fietsstimuleringsprojecten als voor de deelnemers. Want niets blijkt zo effectief als een enthousiaste fietser die zijn niet-fietsende collega tot opstappen weet te bewegen.

Dansen op de Muur

Dansen op de Muur

Taal: Nederlands
Auteur(s): Maria Genova
Website: mariagenova.nl
Downloadpagina (PDF, ePub) : Dansen op de Muur

Let op: slechts tijdelijk te downloaden.

Waarom viel de Berlijnse Muur zo onverwacht en sneuvelden nadien zoveel idealen?

Maria Genova groeit op tijdens het communisme in Oost-Europa. Haar jeugd draait om oppassen voor strenge kameraden, verboden politieke moppen en scoren van westerse servetten. Met de val van de Muur verdwijnen de meeste beperkingen, maar de dwang van de communistische partij wordt vervangen door die van het geld. Is dit een vooruitgang?

Maria beschrijft treffend de verschillen tussen Oost- en West-Europa, maar ook de vreemde vooroordelen over en weer. ‘Dansen op de Muur’ is een even humoristisch als indringend tijdsdocument.

Bemoeizorg in de zorg

Bemoeizorg in de zorg Taal: Nederlands
Auteur(s): Brenda Frederiks & Vivianne Dörenberg
Website: kennispleingehandicaptensector.nl
Downloadpagina (PDF) : Bemoeizorg in de zorg
Een handreiking voor begeleiders die dagelijks zorg en ondersteuning bieden aan cliënten. Bemoeizorg in de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Een bepaalde mate van ondersteuning, soms in de vorm van bemoeizorg, kan mensen met een verstandelijke beperking helpen zich staande te houden in de maatschappij. Hoe maak je deze afweging? Het boek ‘Bemoeipraat’ en de handreiking zijn nu te downloaden.

Cliënten met een licht verstandelijke beperking vinden het vaak lastig om hun zorgvraag zelf te formuleren. Om die reden moeten begeleiders een afweging maken: wacht je tot de cliënt met een zorgvraag komt, of bied je zorg aan?

Onder bemoeizorg verstaan we ‘het ongevraagd hulp geven aan een cliënt, terwijl de cliënt verbaal dan wel non-verbaal laat zien dat hij het niet met de hulp eens is’.  Het gaat specifiek om cliënten die zorg en ondersteuning ontvangen van een  zorgaanbieder en in een appartement of andere voorziening van deze zorgaanbieder wonen. We hebben het dus niet over cliënten die nog niet in beeld zijn of cliënten die  in hun eigen woning slechts enkele uren ambulante zorg ontvangen.

Ja maar, ik wil niets wegdoen

‘Ja maar, ik wil niets wegdoen… Taal: Nederlands
Auteur(s): Els Jacobs
Website: dehuishoudcoach.nl
Downloadpagina (PDF) : Ja maar, ik wil niets wegdoen…
10 slechtste excuses ėn 5 beste redenen om spullen te bewaren. Bewaren of wegdoen: dat is het dilemma waar je voor staat, wanneer je gaat opruimen. En dat is lastig, want hoe neem je nu de juiste beslissing?

In het gratis ebook ‘Ja maar… ik wil niets wegdoen!’ heeft Els Jacobs van De HuishoudCoach de 10 slechtste excuses en de 5 beste redenen om spullen te bewaren voor je verzameld, zodat je straks feilloos weet: dit kan weg, maar dit moet blijven!

Kansen in het koninkrijk

Kansen in het koninkrijk Taal: Nederlands
Auteur(s): Pieter Slaman, Wouter Marchand en Ruben Schalk
Website: duo.nl
Downloadpagina (PDF, ePub ) : Kansen in het koninkrijk
In 1815 stelde Koning Willem I een besluit vast waarin voor het eerst financiële ondersteuning toegekend werd aan ‘zodanige jonge lieden van goede aanleg, van wie omstandigheden van fortuin niet toelaten, op eigen kosten de lessen aan de hoge school bij te wonen’. Nu, ruim 200 jaar later, is het boek Kansen in het koninkrijk, Studiebeurzen 1815-2015 verschenen.

Onderwijsheid

Onderwijsheid - Wouter van der Schaaf Taal: Nederlands
Auteur(s): Wouter van der Schaaf
Website: uitgeverijpica.nl
Downloadpagina (PDF, ePub ) : Onderwijsheid - gratis e-book
In Onderwijsheid. Intuïtie of handelen binnen bewust gekozen schoolklimaat? vertellen negen schoolleiders zeer openhartig over situaties waarin zij van het ene moment op het andere keuzes moesten maken. Keuzes waarvoor zij nooit waren opgeleid, maar die wel beslissend waren voor het verdere verloop van de carrière van de leraar én de leerling – en soms zelfs het voortbestaan van de school.

Zij handelden vanuit ervaring,  deskundigheid, mensenkennis, intuïtie, praktische wijsheid. Zonder uitzondering vertelden de schoolleiders hun verhaal openhartig. Dat was ook mogelijk omdat de verhalen anoniem zouden blijven. Het ging niet om hen als individu, of om hun school, maar om de vragen waar zij voor stonden en de keuzes die zij toen maakten. Waar nodig werden een paar feiten aangepast om zo de  anonimiteit te versterken. Het doet niets af aan de intensiteit van hun verhaal.

10 banen die gaan verdwijnen en 10 banen die gaan verschijnen

10 banen die gaan verdwijnen & 10 banen die gaan verschijnen Taal: Nederlands
Auteur(s): Bas van de Haterd
Website: vandehaterd.nl
Downloadpagina ( PDF ) :  10 banen die gaan verdwijnen & 10 banen die gaan verschijnen
In dit boek worden 10 banen beschreven die de komende 10 tot 20 jaar zullen verdwijnen door technologische invloeden. Ook worden in dit boek 10 nieuwe banen beschreven, of eigenlijk 8 nieuwe banen en 2 bestaande banen die sterk zullen groeien. Waarom verdwijnen en verschijnen deze banen? Welke technologische ontwikkelingen zijn van belang? Welke sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen hebben hier invloed op? Het is een klein, kort boekje dat een beeld schept van de toekomst van werk.

Trends 2016

Trends 2016 - Richard van Hooijdonk Taal: Nederlands
Auteur(s): Richard van Hooijdonk
Website: richardvanhooijdonk.com
Downloadpagina ( PDF ) : Trends 2016
Richard van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en  ondernemen drastisch gaat veranderen. Nieuwe technologie zal impact hebben op alles wat we doen. Ruim 120 pagina's met 50 verbazingwekkende trends. Alle trends overzichtelijk op een rij met duidelijke uitleg, video’s en prachtige afbeeldingen. Belangrijke megatrends die de wereld veranderen. Van big data tot 3D printing. Van biotech tot nanotech.

het Grote Klimaatdebat

het Grote Klimaatdebat Taal: Nederlands
Auteur(s): Charta Vlaanderen / De Bron, i.s.m. Open Klimaat
Website: de-bron.org
Downloadpagina ( PDF ) : het Grote Klimaatdebat
In welke mate is de mens verantwoordelijk voor de klimaatverandering? Samenvatting en overzicht van het Grote Klimaatdebat, wat plaats vond in De Montil te Affligem, op vrijdag 22 mei 2015. Wat is de menselijke invloed op het wereldwijde klimaat? Zullen de rampen ons snel overspoelen? Weten we wel in hoeverre klimaatveranderingen te wijten zijn aan natuurlijke evoluties zoals die al duizenden jaren bestaan of aan menselijke invloed? Wat zegt de wetenschap hier eigenlijk over?


Autumn 2- 728 x 90


Disclaimer |  Cookiebeleid | Contact | Links
Copyright © 2009 - 2017 by P.Kort

ebook.gratis-downloaden.nu maakt gebruik van cookies. Bekijk het cookiebeleid.