Gratis Nederlandstalige ebooks downloaden

Hans Vervoort stelt 12 titels als gratis e-book beschikbaar

PERSBERICHT - 22 November 2010

Schrijver Hans Vervoort stelt 12 titels als gratis e-book beschikbaar
 
Schrijver Hans Vervoort (1939), auteur van o.m. de verhalenbundel "Heden Mosselen Morgen Gij" en de trilogie "Het Bedrijf"  stelt vanaf heden 12 titels die niet meer in de boekhandel verkrijgbaar zijn beschikbaar als gratis e-book.
Ze kunnen als pdf-file en als epub-file gedownloaded worden op zijn website www.hansvervoort.nl
Vervoort behoorde in 2002 al tot de eerste schrijvers die werk beschikbaar stelde als gratis en betaald ebook en heeft over deze leesvorm duidelijke meningen.
Hij was zelf naast auteur ook marktonderzoeker en bladenuitgever (o.m. Vrij Nederland en Opzij).
"Sinds jaar en dag is de levensduur van boeken steeds korter geworden en van de meeste schrijvers zijn alleen hun laatste titels nog verkrijgbaar.
De komst van internet en het  e-book zou voor uitgevers een mooie gelegenheid geweest zijn om hun oude fonds een nieuw leven te geven tegen schappelijke e-book-prijzen.
Ze hadden er de lezers en de schrijvers een plezier mee gedaan en zelf enige ervaring kunnen opdoen met het digitale boek. 
Als ze vervolgens en bloc hadden afgesproken nieuwe titels het eerste jaar uitsluitend op papier uit te geven was het denkbaar geweest de beide markten zo goed mogelijk gescheiden te houden en het kannibaliseren van titels die tegelijk in beide vormen uitkomen te vermijden.
Nu lijkt digitalisering op de boekenmarkt tot dezelfde chaos te gaan leiden als dat enige tijd geleden in de muziekbranche het geval was."
Vervoort wacht de chaos niet af  en stelt zijn oude titels om niet ter beschikking: "Lezers zijn voor mij belangrijker dan geld en als ik op deze manier mijn boeken een nieuw leven kan geven, doe ik dat graag."
Vervoort scheef op de opinie-pagina van NRC enige tijd geleden een artikel over de toekomst van de boekenbranche.

Zie:
http://www.nrc.nl/opinie/article2380191.e/Lezer_en_schrijver_winnen_bij_e-book

"Vervoort schrijft realistisch proza, overigens van een heel verfijnde en zuinige soort, met veel speelsheid en lichte ironie. (..) Vervoort kan als weinige Nederlanders een dialoog schrijven" (Kees Fens in de Volkskrant)
Eerlijk is vals - Hans vervoort, gratis ebook, digitaal lezen eboek voor ereader downloaden Eerlijk is vals
Taal: Nederlands
Auteur(s): Hans Vervoort
Website: Hansvervoort.nl
Download (PDF) : Eerlijk is vals
Download (ePub) : Eerlijk is vals

Wat doe je als je naaste collega beschuldigd wordt van seksuele intimidatie op de werkvloer? En je tegelijkertijd te horen krijgt dat je mogelijk een Indonesisch halfzusje hebt?
Precies, dan begin je aan een dubbele zoektocht naar de waarheid.
Maar wil je die wel weten?

Henk Vermeulen, de hoofdpersoon van de spannende roman Eerlijk is Vals, beweegt zich afwisselend in twee werelden - de slangenkuil van het Hollandse kantoorbestaan en de herinneringen en naweeën van een jeugd in Indonesië.
Hij ontdekt dat niets is wat het lijkt, en soms zelfs dat niet.
 
Zonnige perioden - Hans Vervoort - Hans Vervoort, ironisch realisme, Nederlandse schrijver, reisverhalen, Indonesie, Nederlands-Indie, Propria Cures, Inter/View, InterView, indische literatuur, korte verhalen, kantoorverhalen, gratis ebook downloaden, digitaal lezen Zonnige perioden
Taal: Nederlands
Auteur(s): Hans Vervoort
Website: Hansvervoort.nl
Download (PDF) :  Zonnige perioden
Download (ePub) : Zonnige perioden
 
De drukbezette bladenuitgever Hans Westerlo ontvangt een ansichtkaart uit Florida van zijn oude schoolvriend Peter.
Peter is op zoek naar Lilian, het meisje op wie ze allebei verliefd waren, meer dan vijfendertig jaar geleden, tijdens hun HBS-tijd in Soerabaja.
Heel het onvervulde verlangen van Hans' jeugd komt in alle hevigheid boven: hij besluit zich te onttrekken aan zijn zakelijke beslommeringen om het geluk ditmaal af te dwingen.
Dat was alleen nooit zijn sterke kant…
 
Zonnige perioden - Hans Vervoort - Hans Vervoort, ironisch realisme, Nederlandse schrijver, reisverhalen, Indonesie, Nederlands-Indie, Propria Cures, Inter/View, InterView, indische literatuur, korte verhalen, kantoorverhalen, gratis ebook downloaden, digitaal lezen Geluk is voor de dommen
Taal: Nederlands
Auteur(s): Hans Vervoort
Website: Hansvervoort.nl
Download (PDF) :  Geluk is voor de dommen
Download (ePub) : Geluk is voor de dommen
 
Hoe kom je aan een beetje geluk?
Of het nu doortrapte zwendelaars zijn of juist naïeve slachtoffers, de personages in de verhalenbundel Geluk is voor de dommen blijven het antwoord schuldig.
Ze proberen hun leven tegen de klippen op richting te geven, getrouw aan wat Hans Vervoort zelf eens schreef: 'Het leven is zinloos, maar verder kun je er alles van maken.'
 
Vervoort heeft maar weinig woorden nodig om zijn personages levensecht neer te zetten.
 
Het tekort - Hans Vervoort - Digitaal boek, ebook voor erader downloaden Het tekort
Taal: Nederlands
Auteur(s): Hans Vervoort
Website: Hansvervoort.nl
Download (PDF) :  Het tekort
Download (ePub) :  Het tekort

De hoofdpersoon van deze roman, de ik-verteller Hans, is een marktonderzoeker van middelbare leeftijd.
Na enkele jaren afwezigheid keert hij terug in het Amsterdamse milieu van marketing en reclame.
Zijn huwelijk is stukgelopen, hij weet met de rest van zijn leven eigenlijk geen raad, en zoekt in de werkdruk van het marktonderzoekersbestaan soelaas tegen de eeuwig dreigende depressie.
 
Een zomer apart - Hans Vervoort gratis ebook, digitaal lezen nederlandstalig
 
Een zomer apart
Taal: Nederlands
Auteur(s): Hans Vervoort
Website: Hansvervoort.nl
Download (PDF) : Een zomer apart
Download (ePub) : Een zomer apart

In Een zomer apart doet Vervoorts hoofdpersoon een poging te ontsnappen aan de kantoorsleur en de knellende banden van het huwelijk.
Na een mislukte wereldreis in zijn jeugd wil hij bij het naderen van de middelbare leeftijd nog één poging doen een oude ambitie te realiseren: het schrijven van een roman die alle romans overbodig maakt.
Hij trekt naar zuidelijker streken om zich af te zonderen, maar hij neemt zichzelf mee en zijn gevoel voor de relativiteit van de dingen… Zoals meestal bij Vervoort is het thema echter niet meer dan uitgangspunt voor een boeiend verslag van menselijke belevenissen.
 
Met stijgende verbazing - Hans Vervoort - marktonderzoeker, Indië, geconcentreerde verhaal, gratis downloaden
 
Met stijgende verbazing
Taal: Nederlands
Auteur(s): Hans Vervoort
Website: Hansvervoort.nl
Download (PDF) : Met stijgende verbazing
Download (ePub) : Met stijgende verbazing
 
Voor Met stijgende verbazing heeft Hans Vervoort inspiratie geput uit zijn werkzaamheden als marktonderzoeker, zijn jeugd in Indië en zijn afkeer van de eindigheid van het leven.
AI deze elementen zijn terug te vinden in dit geconcentreerde verhaal, waarin de stijl scherper, de humor wat sarcastischer en de ironie wat sceptischer is geworden.
Het is een onvrolijk verhaal, het heeft nogal wat met de roemruchte midlife-crisis te maken en met het aflopen van de jaren zeventig.
 
Zwarte rijst - Hans vervoort - avondvullende novelle, Zwoele hitte, opvlammende lustgevoelens, treurnis, dranklust, medemenselijkheid en krankzinnig idealisme strijden beurtelings om de hoofdrol in dit met grote ijver opgetekende verhaal. Zwarte rijst
Taal: Nederlands
Auteur(s): Hans Vervoort
Website: Hansvervoort.nl
Download (PDF) : Zwarte rijst
Download (ePub) : Zwarte rijst

Zwarte Rijst is een avondvullende novelle over 2 dames en 6 heren die het elkaar moeilijk maken op een klein tropisch eiland.
Zwoele hitte, opvlammende lustgevoelens, treurnis, dranklust, medemenselijkheid en krankzinnig idealisme strijden beurtelings om de hoofdrol in dit met grote ijver opgetekende verhaal.
 
 
Vanonder de Koperen Ploert (1975) - Hans Vervoort - reisverhaal - Java, Bali, een persoonlijk en geestig verslag , gratis ebook Vanonder de Koperen Ploert
Taal: Nederlands
Auteur(s): Hans Vervoort
Website: Hansvervoort.nl
Download (PDF) : Vanonder de Koperen Ploert
Download (ePub) : Vanonder de Koperen Ploert

In 1953 op 14-jarige leeftijd naar Nederland gekomen, werd Hans Vervoort lang geplaagd door aanvallen van diepe heimwee naar zijn land van herkomst.
In 1974 deed zich eindelijk de kans voor om enkele maanden door Java te reizen, met vrouw en kinderen. De tocht eindigde in Bali.
Terug in Nederland schreef Hans Vervoort een persoonlijk en geestig verslag van deze reis.
 
Zonder dollen - Hans Vervoort - gratis ebook, eboeken , downloaden Zonder dollen
Taal: Nederlands
Auteur(s): Hans Vervoort
Website: Hansvervoort.nl
Download (PDF) : Zonder dollen
Download (ePub) : Zonder dollen

Wat doe je als je vrouw van je wegloopt en in slecht gezelschap belandt met alle fatale gevolgen vandien? Precies.
Tegen de achtergrond van een internationaal markt- onderzoek-congres beschrijft Hans Vervoort met animo de vreemde gedragingen van een wraaklustig individu.
Donker Budapest, sex, geweld, vreemde talen, dansmuziek en leerzame gesprekken nemen in ZONDER DOLLEN een ferme plaats in.
 
Heden Mosselen Morgen Gij, Hans Vervoort, gratis ebook downloaden , bundel verhalen Heden Mosselen Morgen Gij
Taal: Nederlands
Auteur(s): Hans Vervoort
Website: Hansvervoort.nl
Download (PDF) : Heden Mosselen Morgen Gij
Download (ePub) : Heden Mosselen Morgen Gij

"Misschien wel de mooiste Nederlandse titel van na de oorlog" schreef Ben Haveman in de Volkskrant van 30 juli 1999, bij het overlijden van uitgever Thomas Rap.
Het is een bundel verhalen, die merendeels eerder gepubliceerd waren in Propria Cures, de Nieuwe Linie of Vrij Nederland. "Er moet nog iets langers bij", zei Thomas Rap.
Met het gezin op vakantie tikte Hans Vervoort in de doucheruimte van het gehuurde zomerhuisje zijn eerste lange verhaal: Kogels en bananen.
 
Kleine Stukjes om te Lezen (1970) - kampervaringen , Hans Vervoort digitaal lezen ebook Kleine Stukjes om te Lezen
Taal: Nederlands
Auteur(s): Hans Vervoort
Website: Hansvervoort.nl
Download (PDF) : Kleine Stukjes om te Lezen
Download (ePub) : Kleine Stukjes om te Lezen

Ik beschouw Vervoort als een van de weinige schrijvers die zijn kampervaringen tot literatuur heeft weten te maken; sommige van zijn verhalen over dit onderwerp behoren tot de meest ontroerende die ik ken en de mythes waar ik mij zo vaak tegen verzet heb komen in zijn werk niet voor.
- Rudy Kousbroek in Het Oostindisch kampsyndroom

 

 

Gerelateerd

Autumn 2- 728 x 90

Disclaimer |  Cookiebeleid | Contact | Links
Copyright © 2009 - 2018 by P.Kort

ebook.gratis-downloaden.nu maakt gebruik van cookies. Bekijk het cookiebeleid.